Район София

ЛЕГЕНДА
– ЦЕНТЪР НА РАЙОН  – ОБЩИНА  – ОБЕКТ НА UNESCO
 – АРХЕОЛОГИЯ  – СПА  – ВИНАРНА
 – ПРИРОДА – ФЕНОМЕН  – ХОТЕЛ