Био винарна “ОРБЕЛУС”

Posted on

Основната цел на Орбелус е да произвежда качествено, предимно купажно вино. То има подчертана индивидуалност и усещане за произход. Философията на избата е, че за постигане на този резултат работата започва от избора. Изборът на най-подходящото място, на сортовете, и не на последно място – от начинът на култивиране на лозята. Ето защо и вината с наименование Орбелус – Орбелус Мелник, Орбелус Гетика и Орбулс Прима, се правят само от собствени лозя, отглеждани по биологичен начин.